FligHts IN ICELAND for THe pilots of Paramotors

Duration: Trip of 8 days/ 7 overnights

Date: 2020

Price: 

   Iceland is an island formed by volcanoes in the North of the Atlantic ocean. Glaciers and volcanoes formed unique landscape which surprises every visitor.

   Trips to Iceland have been organised for ten years by the Lithuanian organisers. Having experienced while travelling throughout Iceland themselves, guides will be capable of showing the most outstanding places. One of the guide is experienced paramotor pilot who will be able to provide information not only about the country and objects of interest but also detailed information about the flight in a particular region.

   We will travel by minibus, all necessary equipment will be put into trailer. We will be driving through different places during day time and will organise the flights. Overnights will be spent (mostly)  in the campsites (electricity, toilets, hot showers will be provided). We we will be able to sleep in comfortable tents for two/ four people. There will be a large closed arbour with tables and chairs for your convenience as the protection from the sun and wind so that we would be able to discuss experiences of the day and just have cosy evenings together. There will be a possibility of bathing in hot springs Iceland is famous for. The leader of the trip will ensure that you will be able to taste national dishes and drinks, will get introduced with culture and nature of Iceland. The main goal of the trip is to fly in the most impressive and beautiful places of Iceland, the route of the trip may be changed due to unpredictable weather. The trip is intensive, devoted to experienced pilots. The conditions of the flights may not necessarily be comfortable.

   The most beautiful places of Iceland such as valleys, canyons, defiles, glaciers, volcanoes, waterfalls, mountains will be beneath your feet. Unique beauty of the country will take the breath away. There is no need to present the views you will be able to enjoy during the flights.

   Get ready to discover new feelings and views.

   Discover Iceland

 The price includes:

1. Transportation of the equipment of the pilots inside the country (minibus, spacious trailer).
2.  Services of the driver/the experienced guide 24/7.
3.  Comfortable tents for two/four people.
4.  Common closed arbour with chairs and tables for discussions about the flights
5. BBQ and all equipment of the kitchen.
6.  Taxes for campsites.
7.  Charging slots for  phones, cameras, gps.
8.  Parking fees

The price does not include:

1. The tickets of the flight ( we will be able to help and to advise where to buy them)
2. Transportation of the equipment to and from country (we will advice and help to transport it)
3. Equipment of the flights (it is necessary to have your own)
4. Sleeping bag, a rug (there is possibility to rent)
5. Health insurance for accidents (compulsory)
6. Fuel/oil for flights. We will provide it, it will be paid for it in the end of the week depending on how much we have spent on it.
7.Food and drinks approximately ~15-25 euros a day. We will provide with it, it will be paid for it in the end of the week depending on the amount of money we have spent on it.
8. Additional attractions depending on the wish not during the flights (museums, swimming by boats, etc.. )

Remarks:

  • The language of the trip: English (guide/driver is able to communicate in Lithuanian and Russian).
  • It is necessary to guarantee safety : radio communication, GPS, mobile phone, health insurance for accidents.
  • Recommended experience of flights: at least 100 hours.

More info about us or trip:

by mail info@atraskislandija.lt 

by phone: +370 606 44627

                  +354 767 8520

MOtorizuotų Parasparnių pilotams Srydžiai Islandijoje

Trukmė: 8 dienų kelionė / 7 nakvynės

Data: 2020 m.  

Kaina: 

    Islandija –Atlanto vandenyno šiaurinėje dalyje ugnikalnių suformuota sala.  Šioje saloje ledynai ir ugnikalniai sukūrė unikalų kraštovaizdį, kuris nustebina kiekvieną atskridusį į šią šalį.

    Keliones į Islandiją vadovai iš Lietuvos organizuoja jau 10 metų. Patyrę ir išnaršę visą šalį, Jums parodys gražiausias šalies vietas. Vienas iš kelionės vadovų yra patyres paramotoro pilotas, todėl suteiks informacijos ne tik apie šalį ir objektus, kuriuos matysite, bet ir apie skrydžio detales tam tikrame regione.

    Keliausime mikroautobusu ir visą reikiamą įrangą susikrausime į priekabą. Dienos metu važinėsime po įvariais vietas ir iš ten vykdysime skrydžius. Nakvynė pagal galimybes kempinguose (bus tualetai, šilti dušai ir elektra). Nakvynės patogiose dvivietėse/trivietėse palapinėse. Jūsų patogumui bus bendra uždara nuo vėjo didelė pavėsinė su stalais ir kėdėmis tam, kad aptarti patirtus dienos ispūdžius ir smagiai pavakaroti. Bus galimybė išsimaudyti šiltose versmėse, kuriomis garsėja Islandija. Kelionės vadovas pasirūpins, kad padegustuotumėte nacionalinių patiekalų, tradicinių gėrimų bei susipažintumėte su Islandijos gamta bei kultūra. Kelionės pagrindinis tikslas-kuo daugiau paskraidyti gražiose ir įspūdingose vietose ir dėl Islandiško nenuspėjamo oro kelionės maršrutas bus improvizuojamas.  Kelionė yra intensyvi ir skirta patyrusiems pilotams. Skraidymo sąlygos gali būti nebūtinai komfortiškos.

    Gražiausios Islandijos vietos – slėniai, tarpekliai, kanjonai, ledynai, ugnikalniai, kriokliai ir kalnai Jums bus po kojomis. Unikalaus grožio šalis užgniauš kvapą. Vaizdus, kuriuos pamatysite skrydžio metu pristatinėti net nereikia.

    Pasiruoškite atrasti naujus pojūčius ir vaizdus.

    Atrask Islandiją

Į kainą įskaičiuota:

1. Pilotų ir įrangos transportavimas šalies viduje (mikroautobusiukas ir erdvi priekaba).
2. Vairuotojo ir patyrusio gido paslaugos 24/7. 
3. Patogios dvivietės/keturvietės palapinės.
4. Bendra uždara pavėsinė skrydžių aptarimams su stalais ir kėdėmis.
5. BBQ ir visa virtuvės įranga.
6. Kempingų mokesčiai
7. Pakrovimo vietos pakrauti telefonus, kameras, gps 
8. Parkavimo mokesčiai

Į kainą neįskaičiuota:

1. Skrydžio bilietai (patarsime ir padėsime įsigyti)
2. Įrangos transportavimas į/iš šalį/ies (patarsime ir padėsime nusigabenti (įrangos nusigabenimas pirmyn ir atgal ~200 eur))
3. Skraidymo įranga (turėti savo)
4. Miegmaišis, kilimėlis (yra galimybė išsinuomoti)
5. Sveikatos/nelaimingų atsitikimų draudimas (būtinas)
6. Kuras/alyva skraidymui. Mes pasirūpinsime gale savaitės bus mokama pagal tai kiek išleidome.
7. Maistai, gėrimams turėti ~15-25 eur/per diena. Mes pasirūpinsime gale savaitės bus mokama pagal tai kiek išleidome.
8. Papildomos atrakcijos esant norui neskraidymo metu (muziejai, pasiplaukiojimas valtimis ir pan.)

Pastabos:

  • Kelionės kalba: anglų (gidas/vairuotojas taip pat kalba lietuvių, rusų).
  • Būtina saugumui užtikrinti: radio ryšys, GPS, telefonas, sveikatos/nelaimingų atsitikimų draudimas.
  • Rekomenduojama skrydžių patirtis: min 100 val.